Matematika 1.-5.

Vrstni red računskih operacij

matematika

Vrstni red računskih operacij

Najprej izberi težavnost nalog, nato pa klikni vprašaj, da dobiš navodila za igranje.

matematika

Sestavljeni računi

Najprej klikni sivi gumb GO, nato pa začni z računanjem. Koliko računov uspeš izračunati v dveh minutah?

matematika

Katera je najprej na vrsti?

Klikni na operacijo, ki jo je potrebno najprej opraviti.

matematika

Izračunaj

Izračunanj vrednost izrazov, nato pa klikni gumb Check, da preveriš pravilnost svojih rešitev.

matematika

Sestavljeni računi

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Kateri računski znak manjka?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.