matematika

Na pamet množim in delim števila, ki se končujejo z ničlami

matematika

Množim in delim z "ničlami"

Najprej si dobro poglej opisane trike, nato pa z reševanjem nalog preveri, če jih znaš uporabiti pri računanju.

Navodila

matematika

Izračunaj produkt

Vpiši rešitev, nato pa tipko Enter uporabi za preverjanje pravilnosti rešitve in za novo nalogo. Če drsnik, ki je levo spodaj, premakneš v desno, dobiš težje naloge.

matematika

Izračunaj količnik

Vpiši rešitev, nato pa tipko Enter uporabi za preverjanje pravilnosti rešitve in za novo nalogo. Če drsnik, ki je levo spodaj, premakneš v desno, dobiš težje naloge.