matematika

Razmerje in sorazmerje

matematika

Razmerje količin in sorazmerje - lažje naloge

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Razmerje količin in sorazmerje - lažje naloge

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.