matematika

Osnovni pojmi in ponazoritev ulomkov

matematika

Naloge za 6. razred

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Naloge za 7. razred

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Kolikšen del je obarvan?

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Obarvaj del celote

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

celi del in ulomek manjši od 1

Ulomki s celim delom in brez celega dela

Gradivo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu sestavljaš dele celote, ki so večji, manjši ali enaki 1. V drugem delu je potrebno sestaviti ulomke, ki imajo zapisan celi del in ulomek manjši od 1. Zadnji del je laboratorij, kjer lahko preizkušaš prikaze različnih delov celote.

uvod v dele celote

Uvod v ulomke - predstavitev in vaje

Gradivo je sestavljeno iz 3 delov. Prvi del lahko uporabite za razlago o ulomkih v razredu. Drugi del je igra, kjer učenci lahko preverijo razumevanje ulomkov (na voljo je 10 težavnostnih stopenj). Zadnji del je laboratorij, kjer lahko preizkušate prikaze različnih ulomkov.

uvod v dele celote

Enaki ulomki, različni prikazi

Gradivo je sestavljeno iz 2 delov. Prvi del je laboratorij, kjer lahko preizkušaš različne prikaze enakih ulomkov. Drugi del je igra, kjer lahko preveriš, ali znaš prepoznati enake uloke, ki imajo različen prikaz.

matematika

Celi del in ulomek

Klikni na možnost Celi deli in ulomek, nato pa izberi težvanost nalog, ki jih boš reševal. V levo in desno posodo moraš prenesti enaka ulomka. Uporabi gumb Preveri, da ugotoviš, če je tvoja izbira pravilna.

matematika

Izberi pravo mesto

Izberi težavnostno stopnjo, reši nalogo in ...

matematika

Razporedi ulomke

Ulomke razporedi na ustrezno mesto.