matematika

Ulomki in decimalne številke

matematika

Ulomek zapiši z decimalno številko

1. vaja - lažja,   2. vaja -težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Decimalno številko zapiši z ulomkom

1. vaja - lažja,   2. vaja -težja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Desetiški ulomki in decimalne številke

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Matematična dirka

Izberi težavnost nalog ter označi, da naj bodo dec. številke vključene, nato pa poskušaj s pravilnim računanjem svoj avto čim prej pripeljati do ciljne črte. Preveri, če lahko premagaš nasprotnika.

matematika

Zbirka nalog za 6. razred

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Ulomki in decimalne številke

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.