Seštevam, odštevam, množim in delim enočlenike

Zapolni vsa prazna polja, nato pa klikni gumb "Preveri", da vidiš, če so tvoje rešitve pravilne. Napačni odgovori se bodo pobrisali. Rešuj, dokler ne reši vseh nalog pravilno. Če ti kateri od odgovor dela težave, klikni gumb Namig. Vedi pa, da z uporabo gumba Namig izgubljaš točke.
Za zapis eksponentov uporabi gumbe pod tabelo. Rešitev zapiši brez presledkov.
a · a = a : a =
a + a = a - a =
x · 3 + x = x · 3 · x =
x · 3 - x = 3x : x =
-b + b² + 4b = -b · b² · 4b =
(-2b)(-2b)(-2) = -2b -2b -2 =
· 5 = 10a + 8a = 10a
20a : = 10a - 2a = 10a
· (- 2x) ·(- x) = -2x⁴-x² - 2x = -x²- 3x