matematika

Enočleniki

matematika

Podobni enočleniki

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Izračunaj vrednost izrazov

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

matematika

Množenje enočlenikov

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Seštevanje in odštevanje enočlenikov

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

matematika

Seštevanje in odštevanje enočlenikov

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Množenje in deljenje enočlenikov

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

matematika

Množenje enočlenikov

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

matematika

Računske operacije z enočleniki

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

matematika

Računske operacije z enočleniki

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.