Pravila za deljivost s 4, 8, 25, 125

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.

V tabelo zapiši D, če je število deljivo z danim številom, sicer zapiši N.


številodeljivo s 4deljivo z 8deljivo s 25deljivo z 125
500
1208
3072
1250
640
9375
220080
30000
920