Pravila za deljivost z 2, 3, 5, 9 in 10 - naloga 1

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.

V tabelo zapiši D, če je število deljivo z danim številom, sicer zapiši N.


številodeljivo z 2deljivo s 3deljivo s 5deljivo z 9deljivo z 10
76
204
549
11200
2315
981
7000
345