Pravila za deljivost z 2, 3, 5, 9 in 10 - naloga 2

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.

V tabelo zapiši D, če je število deljivo z danim številom, sicer zapiši N.


številodeljivo z 2deljivo s 3deljivo s 5deljivo z 9deljivo z 10
1818
23440
7317
206
11109
80
2002
144
45585
96