Pravila za deljivost s 6, 12, 15, 18

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.

V tabelo zapiši D, če je število deljivo z danim številom, sicer zapiši N.


številodeljivo s 6deljivo z 12deljivo s 15deljivo z 18
8118
28755
640
6804
30630
78900
3468
51042
13050
387400