matematika

Večkratniki in delitelji


matematika

Najmanjši skupni večkratnik

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Največji skupni delitelj

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Razcep na prafaktorje

Klikni levi rjavi gumb in nato dano število razcepi na prafaktorje. Vsakič, ko zapolniš obe beli polji, klikni gumb Check, da preveriš pravilnost rešitve.