matematika

Večkratniki, delitelji, pravila za deljivost

prafaktorji

Razcep na prafaktorje

V prazna polja vpiši manjkajoče številke in nato klikni gumb Check. Če se polje obarva rumeno, je tvoja rešitev pravilna, sicer ponovno vpiši rešitev.

pravila za deljivost

Pravila za deljivost z 2, 3, 5, 9 in 10

1. naloga,   2. naloga,   3. naloga

Dopolni tabelo, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš ali so tvoje rešitve pravilne.

pravila za deljivost

Pravila za deljivost - zapiši števko

Zapiši rešitev, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš, če so tvoji odgovori pravilni. Napačne odgovore popravi in ponovno klikni gumb Preveri.

pravila za deljivost

Pravila za deljivost s 4 in 8

1. naloga,   2. naloga  

Dopolni tabelo, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš ali so tvoje rešitve pravilne.

pravila za deljivost

Pravila za deljivost

1. naloga - deljivost s 6, 12, 15, 18
2. naloga - deljivost s 4, 8, 25, 125

Dopolni tabelo, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš ali so tvoje rešitve pravilne.

matematika

Največji skupni delitelj

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

Najmanjši skupni večkratnik

Najmanjši skupni večkratnik

Reši naloge, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš, česo tvoje rešitve pravilne. Napake popravi in ponovno klikni gumb preveri.

Največji skupni delitelj

Največji skupni delitelj

Reši naloge, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš, česo tvoje rešitve pravilne. Napake popravi in ponovno klikni gumb preveri.

matematika

Najmanjši skupni večkratnik

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja,  
3. vaja - najtežja

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.