Kateri odgovor je pravilen?

Pravilnost rešitev preveri sproti.