Zapiši odgovor oziroma označi pravilne trditve.

Pravilnost rešitev preveri sproti.