Katera trditev je pravilna?

Pravilnost rešitev preveri sproti.