Za naštete fizikalne pojme ugotovi ali so merske priprave, fizikalne količine ali merske enote.

štoparica
dolžina
prostornina
termometer
sekunda
mililiter
ploščina
tehtnica
temperatura