Za naštete fizikalne pojme ugotovi ali so merske priprave, fizikalne količine ali merske enote.

masa
čas
merilni valj (menzura)
merilni trak
kvadratna mreža
kelvin
pipeta
dan