Odgovori, zapiši manjkajoče besede, izberi pravi odgovor.

Pravilnost rešitev preveri sproti.