naravoslovje

Naravoslovje za 6. razred

naravoslovje

Rastlinski organi

1. križanka,   2. križanka,  
3. križanka

Reši križanko, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš, če so vpisane rešitve pravilne.

naravoslovje

Kamine in minerali

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

naravoslovje

Prehrana

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

naravoslovje

Kamninski krog in kamnine v Sloveniji

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.