naravoslovje

Rastline in živali (NIT za 4. razred)

naravoslovje

Semenke

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

naravoslovje

Travniško cvetje in trava

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

naravoslovje

Ptice

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

naravoslovje

Žuželke in pajki

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

naravoslovje

Kolobarniki, polži in školjke

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.