naravoslovje

Naravoslovje in tehnika za 5. razred

naravoslovje

Voda

Gradivo vsebuje 27 nalog.


naravoslovje

Kroženje vode

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

naravoslovje

Agregatna stanja

Gradivo vsebuje 13 nalog.

naravoslovje

Zrak

Gradivo vsebuje 21 nalog.

naravoslovje

Prst

Gradivo vsebuje 15 nalog.

naravoslovje

Prst je zmes

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

naravoslovje

Gostota

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.