nemščina

Modalverben (naklonski glagoli)

Izberi


Dopolni

Vrstni red besed v povedi