nemščina

Personalpronomen (Osebni zaimki)

Osebni zaimki - imenovalnik (Nominativ)


1. vaja,   2. vaja  


Osebni zaimki - dajalnik (Dativ)

Osebni zaimki - tožilnik (Akkusativ)


1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja  


Osebni zaimki - im.,tož. (Nominativ, Akkusativ)


1. vaja  


Osebni zaimki - daj.,tož. (Dativ, Akkusativ)

matematika

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

Osebni zaimki - im., daj., tož. (Nominativ, Dativ, Akkusativ)