nemščina

Präpositionen (Predlogi)

Predlogi - tožilnik (Akkusativ)

Predlogi - dajalnik (Dativ)

Predlogi - daj. ali tož. (Dativ oder Akkusativ)

Predlogi - mešano


1. vaja,   2. vaja,   3. vaja  Predlogi - glagoli

nemščina

Kje je ... ?

Klikni na gumb Start (levo zgoraj) za začetek. Nato poslušaj besedilo, klikni na opisani predmet, izberi ustrezen predlog in dopolni manjkajoče besede v stavku. Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.

nemščina

Dajalnik ali tožilnik?

Klikni vijolični gumb Start (levo zgoraj) za začetek. Poglej sliko in dopolni stavek z ustreznim predlogom in členom. Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.

nemščina

Opiši svojo sobo

Klikni vijolični gumb Start (levo zgoraj) za začetek. Nato klikni na posamezne predmete v sobi in sobo opremi po svojem okusu. Ko si končal, klikni gumb Done. Dopolni opise svoje sobe s predlogi in členi. Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.

matematika

Predlogi

1. vaja,   2. vaja,  
3. vaja

Besedilo je pri vseh treh nalogah enako. Pravilnost rešitev preveriš s klikom na gumb Auswerten.