nemščina

Perfekt (Sestavljeni preteklik)

Pomožni glagol haben in sein


Partizip II

Perfekt (haben)

Perfekt (sein)

Perfekt (haben/sein)

Vrstni red besed v povedi