nemščina

Beschreibung der Person (Opis osebe)

nemščina

Kdo je to?

Klikni na besedo start (levo zgoraj), preberi opis osebe in nato sliko opisane osebe prenesi na sivo piko. Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Opis osebe

Klikni na besedo start (levo zgoraj), preberi stavek in klikni na ustrezno besedo v desnem polju. Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Dopolni opis

Klikni sliko, poslušaj in nato dopolni opis. Klikni besedo hint, če rabiš pomoč. Pravilnost svojih rešitev preveri s klikom na check. Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Da ali ne?

Preberi trditve in odgovori z "ja" ali "nein". Pravilnost svojih odgovorov preveriš klikom na gumb Check.

nemščina

Predstavitev osebe

1. vaja - dopolni,   2. vaja - dopolni,   3. vaja - izberi,   4. vaja - izberi

Reši nalogo, nato klikni gumb Prüfen, da preveriš pravilnost odgovorov.


nemščina

Kdo si ti?

1. vaja - dopolni,   2. vaja - odgovori

Reši nalogo, nato klikni gumb Überprüfen, da preveriš pravilnost odgovorov.