nemščina

Beschreibung der Person (Opis osebe)

nemščina

Kako izgledaš - zbirka gradiv  

Gradivo vsebuje 11 nalog (poveži, izberi, dopolni, poslušaj in odgovori, križanka). Za premikanje med nalogami uporabi gumb "zur nächsten Übung" na vrhu ali na dnu zaslona.

nemščina

Da ali ne?

Preberi trditve in odgovori z "ja" ali "nein". Pravilnost svojih odgovorov preveriš klikom na gumb Check.