nemščina

Essen und Trinken (Hrana in pijača)

nemščina

Pijača

Gradivo vsebuje 6 strani nalog (poveži sliko in besedo, sliko in izgovorjavo, vpiši manjkajoče besede, množina). Na novo vajo se premakneš s klikom na besedo next exercise.

nemščina

Dopolni z glagolom

1. vaja (essen, trinken)
2. vaja (schmecken)
3. vaja (mögen)
4. vaja (nehmen)
5. vaja (möchten)

Zapiši odgovor in preveri pravilnost. Če imaš težave, si lahko pomagaš z namigom (gumb Tipp), ali z ogledom pravilnega odgovora (gumb Antwort).

nemščina

Prva črka

Klikni črko, s katero se začne beseda, ki je prikazana na sliki.

nemščina

V restavraciji

1. vaja,   2. vaja

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Fertig (klikni gumb Tipp, če potrebuješ pomoč). Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

nemščina

Pogovor o hrani- zbirke  

Za mizo
Kakšna je hrana?

Zbirka vsebuje kartice za učenje in 4 igre (igra ujemanja, spomin, igra poslušanja, tri v vrsto) za utrditev novih besed oziroma povedi.