nemščina

Familie (Družina)

nemščina

Družinsko drevo

Klikni na vsako osebo, da izveš, kdo je, nato jo prenesi na ustrezno mesto v družinskem drevesu.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Kdo je to?

Klikni na gumb Start in nato klikni še na osebo, da slišiš, kdo je. Izmed danih besed izberi tisto, ki manjka v stavku.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Družinsko drevo

Klikni na vsako osebo, da izveš, kdo je. Nato zapiši, kar si slišal (klikni besedo hint, če potrebuješ pomoč). Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Družinsko drevo

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.


nemščina

Pravilno ali napačno

Preberi besedilo, nato pa označi, ali so zapisane trditve pravilne ali napačne.

nemščina

To je moja družina

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Fertig. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.