nemščina

Familie (Družina)

nemščina

Družinsko drevo

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

nemščina

Dopolni

Zapiši odgovor in preveri pravilnost. Če imaš težave, si lahko pomagaš z namigom (gumb Tipp), ali z ogledom pravilnega odgovora (gumb Antwort).

nemščina

Družina - zbirke  

Družinski člani
Sorodstveni odnosi

Zbirka vsebuje kartice za učenje in 4 igre (igra ujemanja, spomin, igra poslušanja, tri v vrsto) za utrditev novih besed oziroma povedi.

nemščina

Pravilno ali napačno

Preberi besedilo, nato pa označi, ali so zapisane trditve pravilne ali napačne.

nemščina

To je moja družina

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Fertig. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.