nemščina

Farben (Barve)

nemščina

Poišči pot

Poslušaj in klikni ustrezno sličico.

nemščina

Zbirka 11 nalog  

Gradivo je namenjeno mlajšim učencem. Večino gradiva je slušnega.

nemščina

Barve - zbirka gradiv  

Zbirka vsebuje kartice za učenje in 4 igre (igra ujemanja, spomin, igra poslušanja, tri v vrsto) za utrditev novih besed oziroma povedi.

nemščina

Barve

Poslušaj, nato pa reši vseh 5 nalog (uporabi rjave gumbe nad sliko). Pravilnost odgovorov preveri z gumbom Check Answers.

nemščina

Križanka

Reši križanko, nato klikni gumb Fertig. Napačno vpisane črke se pobrišejo. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.