nemščina

Gegenteile (Nasprotja)

nemščina

Nasprotja - zbirke  

1. naloga,   2. naloga,   3. naloga,
4. naloga,   5. naloga,   6. naloga,

Zbirka vsebuje kartice za učenje in 4 igre (igra ujemanja, spomin, igra poslušanja, tri v vrsto) za utrditev novih besed oziroma povedi.

nemščina

Spomin  

Klikni gumb s kolesoma, da izbereš težavnost nalog, nato pa poišči pare.

nemščina

Poišči pare  

Posamezno besedo prenesi k besedi z nasprotnim pomenom. Besedi izgineta, če je rešitev pravilna. Če želiš slišati izgovorjavo, se z miško dotakni črke i pri besedi.

nemščina

Nasprotja (pridevniki)

1. vaja - izberi besedo,
2. vaja - zapiši besedo,
3. vaja - izberi sliko

Reši nalogo, nato pa pravilnost rešitev preveri s klikom na modri gumb.

nemščina

Poišči nasprotja

Reši nalogo, nato pa pravilnost rešitev preveri s klikom na gumb Check answers.

nemščina

Zbirka nalog

Gradivo vsebuje 11 strani nalog.

nemščina

Preveri znanje

Gradivo vsebuje 32 nalog.

nemščina

Lačna pošast (nasprotja - pridevniki)

1. vaja,   2. vaja

Lačno pošast nahrani s črkami besede, ki je zapisana v narekovajih. Koliko točk lahko zbereš?