nemščina

Gegenteile (Nasprotja)

nemščina

Nasprotja (pridevniki)

1. vaja - izberi besedo,
2. vaja - zapiši besedo,
3. vaja - izberi sliko

Reši nalogo, nato pa pravilnost rešitev preveri s klikom na modri gumb.

nemščina

Poišči nasprotja

Reši nalogo, nato pa pravilnost rešitev preveri s klikom na gumb Check answers.

nemščina

Lačna pošast (nasprotja - pridevniki)

1. vaja,   2. vaja

Lačno pošast nahrani s črkami besede, ki je zapisana v narekovajih. Koliko točk lahko zbereš?