nemščina

Ein Gespräch (Pogovor)

nemščina

Kako se imenuješ?

Klikni na sliko zvočnika, poslušaj in nato ustrezno poved prenesi v oblaček.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Kako se imenuješ?

1. vaja,   2. vaja

Klikni na sliko zvočnika, poslušaj in nato zapiši manjkajoče besede v oblaček (klikni besedo hint, če potrebuješ pomoč). Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Kako ti gre?

Klikni na gumb Start, poslušaj in nato izberi odgovor, ki si ga slišal.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Kako ti gre?

Klikni na sliko zvočnika, poslušaj in nato zapiši manjkajoče stavke v oblaček (klikni besedo hint, če potrebuješ pomoč). Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Koliko si star?

Klikni na gumb Start, poslušaj in nato prenesi ustrezno torto na sivo piko.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Koliko si star?

Klikni na gumb Start, poslušaj in nato prenesi ustrezni stavek v oblaček.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Koliko si star?

V oblaček zapiši, koliko so stare osebe na sliki (klikni besedo hint, če potrebuješ pomoč). Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.

nemščina

Kje stanuješ?

Klikni na zvočnik, da slišiš vprašanje in odgovor. Nato dane besede prenesi v ustrezne oblačke v pravilnem vrstnem redu.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.


nemščina

Kje stanuješ?

Klikni na sliko zvočnika, poslušaj in nato zapiši manjkajoče besede v oblaček (klikni besedo hint, če potrebuješ pomoč). Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.
Za ogled gradiva uporabite Internet Explorer.