Ich kann

 

 

 

 

 

 

 

1. naloga: Izberi pravilni prevod

2. naloga: Izberi pravilni prevod

3. naloga: Izberi pravilni prevod

4. naloga: Tvori povedi z "Ich kann"

5. naloga: Križanka

 

Priprava gradiva: Barbara Duralija, Anja Gomzi, Damjana Vidmar