nemščina

Kleidung (Oblačila)

nemščina

Oblačila -zbirke  

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Zbirka vsebuje kartice za učenje in 4 igre (igra ujemanja, spomin, igra poslušanja, tri v vrsto) za utrditev novih besed oziroma povedi.

nemščina

Oblačila -zbirka nalog

1. vaja (zapiši besedo),  
2. vaja (der, die, das),  
3. vaja (zapiši člen in besedo)  

Zapiši odgovor in preveri pravilnost. Če imaš težave, si lahko pomagaš z namigom (gumb Tipp), ali z ogledom pravilnega odgovora (gumb Antwort).