nemščina

Prima plus 1 - 1. lekcija

Neu hier? (Nov tukaj?)

nemščina

Dopolni povedi z ustrezno obliko glagola v sedanjiku

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

nemščina

Dopolni povedi z ustrezno obliko glagola v sedanjiku

1. vaja,   2. vaja,  
3. vaja

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.