Prepiši besedilo tako, da bo stičnost ločil pravilna.

la_notetaking.gif