računalniško opismenjevanje

Programiranje - prvi koraki

računalniško opismenjevanje

Navodila za pot

Sestavi navodila, da bo robot prišel do prikazane sličice in nato klikni gumb Preveri. Če je cilj dosežen, greš lahko na naslednjo nalogo.

računalniško opismenjevanje

Kam je robot namenjen?

Poglej navodila in ugotovi, h kateri sličici je robot namenjen. Če klikneš pravilno sličico, greš lahko na naslednjo nalogo.

računalniško opismenjevanje

Premakni robota po besedi

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za igro, nato pa reši nalogo. Klikni gumb Preveri, da vidiš, če je tvoja rešitev pravilna.

računalniško opismenjevanje

Katero besedo najde robot?

Klikni gumb z vprašajem, da dobiš navodila za igro, nato pa reši nalogo. Klikni gumb Preveri, da vidiš, če je tvoja rešitev pravilna.

računalniško opismenjevanje

Pobarvaj (pošasti)

Klikni vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa pobarvaj mrežo. Klikni na puščici za naslednjo nalogo.

računalniško opismenjevanje

Pobarvaj (oblike)

Klikni vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa pobarvaj mrežo. Klikni na puščici za naslednjo nalogo.

računalniško opismenjevanje

Blinkyjeva dogodivščina

Sestavi navodila, kako naj Blinky pride do zelenega polja.

računalniško opismenjevanje

Blinkyjeva dogodivščina 2

Sestavi navodila, kako naj Blinky pride do zelenega polja.

računalniško opismenjevanje

Sestavi

Igra za jutrišnje programerje.

računalniško opismenjevanje

Tečaj 1

Za učence, ki se še učijo brati.

Tečaj 2

Za učence, ki že znanjo brati.

Tečaj 3

Za učence, ki so opravili Tečaj 2.

Tečaj 4

Za učence, ki so opravili Tečaj 2 in 3.

računalniško opismenjevanje

Osnove računalništva

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

obvladam računalništvo

Obvladam računalništvo

Gradivo je primerno za učence 2. in 3. triade in vsebuje raznovrstne razlage, nato pa sledijo naloge in aktivnosti, s katerimi preverijo osvojeno znanje.