računalniško opismenjevanje

Programiranje - prvi koraki

računalniško opismenjevanje

Navodila za pot

Sestavi navodila, da bo robot prišel do prikazane sličice in nato klikni gumb Check. Če je cilj dosežen, greš lahko na naslednjo nalogo.

računalniško opismenjevanje

Kam je robot namenjen?

Poglej navodila in ugotovi, h kateri sličici je robot namenjen. Če klikneš pravilno sličico, greš lahko na naslednjo nalogo.

računalniško opismenjevanje

Pobarvaj (pošasti)

Klikni vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa pobarvaj mrežo. Klikni na puščici za naslednjo nalogo.

računalniško opismenjevanje

Pobarvaj (oblike)

Klikni vprašaj, da dobiš navodila za igranje, nato pa pobarvaj mrežo. Klikni na puščici za naslednjo nalogo.

računalniško opismenjevanje

Blinkyjeva dogodivščina

Sestavi navodila, kako naj Blinky pride do zelenega polja.

računalniško opismenjevanje

Blinkyjeva dogodivščina 2

Sestavi navodila, kako naj Blinky pride do zelenega polja.


računalniško opismenjevanje

Tečaj 1

Za učence, ki se še učijo brati.

računalniško opismenjevanje

Tečaj 2

Za učence, ki že znanjo brati.

računalniško opismenjevanje

Tečaj 3

Za učence, ki so opravili Tečaj 2.

računalniško opismenjevanje

Tečaj 3

Za učence, ki so opravili Tečaj 2 in 3.