PRIREDJE

Poveži stavke iz obeh stolpcev, tako da boš dobil spodaj določene smiselne povedi. Izbrano črko in števko zapiši v pripravljen prostor.
Ko boš zapisal vse odgovore, klikni gumb Preveri, da ugotoviš, kako uspešen si bil pri reševanju.
podredje s predmetnim odvisnikom
stopnjevalno priredje
podredje s prilastkovim odvisnikom
ločno priredje

A Lotila sem se opravila,
B Odšel je na počitnice
C Pozanimala se je,
Č Odgovora ni znal zapisati
1. ker me je zanimala.
2. kdaj učiteljica sprašuje.
3. a sva delo kljub temu dokončala.
4. ali pa je ostal doma.
5. ki mi ga je naložila.
6. niti ni vprašal učiteljice.
7. da bi mu povedal.