Velika začetnica v nenaselbinskih imenih

Pravilno zapiši nenaselbinska imena.

velika-zacetnica-nenaselbinska-imena.png

Avtorica gradiva: Leja Veldin

Zapolni vsa prazna polja, nato pritisni gumb "Preveri", da vidiš, ali so tvoji odgovori pravilni.
Če odgovora ne veš, uporabi gumb "Pomoč". Vedi pa, da v primeru uporabe Pomoči, izgubljaš točke.
SREDNJA AMERIKA
MALI TRIGLAV
SUHI VRH
ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA
BELA KRAJINA
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE
GORIŠKA BRDA
SLOVENSKE GORICE
SAVA DOLINKA
VELIKA MADŽARSKA NIŽINA
RT DOBREGA UPANJA
JUGOVZHODNI INDIJSKOOCEANSKI HRBET
ČRNA GORA