Slovenščina 6.-9.

Zapišimo pravilno

Besede, ki vsebujejo LJ

Besede, ki vsebujejo LJ

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

Besede, ki vsebujejo NJ

Besede, ki vsebujejo NJ

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

Besede, ki se začnejo na izs-

Besede, ki se začnejo na izs-

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

Zapis opisnega deležnika na -l

Zapis opisnega deležnika na -l

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

Besede s podvojenimi črkami

Besede s podvojenimi črkami

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

e ali o

E ali o?

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

glagoslke končnice

Glagolske končnice

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

zanikani glagoli

Zapis zanikanih glagolov

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.

zanikani prislovi

Zapis zanikanih prislovov

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, nato pa preveri, kakšna je tvoja ocena. Klikni gumb Novi primeri, če potrebuješ več utrjevanja.