Slovenščina 6.-9.

Velika začetnica

slovenščina

Popravi napake

V besedilu označi besede, ki morajo biti napisane z veliko začetnico.

slovenščina

Velika začetnica v naselbinskih imenih

Pravilno zapiši naselbinska imena in preveri, koliko točk lahko zbereš.

slovenščina

Popravi napake

V besedilu označi besede, ki morajo biti napisane z veliko začetnico.

slovenščina

Velika začetnica v nenaselbinskih imenih

Pravilno zapiši nenaselbinska imena in preveri, koliko točk lahko zbereš.

slovenščina

Lastna in občna imena

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Zemljepisna lastna imena

1. vaja (zapiši),   2. vaja (izberi),  
3. vaja (popravi napake)

Pravilnost rešitev preveriš s klikom na kljukico. Pomoč se nahaja pod sliko bombe.