Slovenščina 6.-9.

Skladnja

slovenščina

Izpiši stavčne člene

1. vaja (povedek)

2. vaja (osebek)

3. vaja (predmet)

4. vaja (prislovno določilo kraja)

Reši naloge, nato klikni gumb Preveri. Morebitne napake popravi in ponovno klikni gumb Preveri.

slovenščina

Predmet - sklon

Reši naloge, nato klikni gumb Preveri. Morebitne napake popravi in ponovno klikni gumb Preveri.

slovenščina

Priredja

Pravilnost svojih rešitev preveri s klikom na gumb Preveri.

slovenščina

Stavčni členi

Reši naloge in ugotovi, koliko točk lahko osvojiš.

vrste odvisnikov

Določi vrsto odvisnika

Reši nalogo, nato pa klikni gumb Preveri, da vidiš, ali so tvoji odgovori pravilni.

odvisniki in vejice

Odvisniki in vejice

1. vaja,   2. vaja

Reši nalogo, da ugotoviš, kako uspešen si pri postavljanju vejic.