Slovenščina 1.-5.

Prve črke, zlogi ...

prva črka

Prva črka

Sličico poveži z njeno prvo črko. Na koncu lahko preveriš, kako uspešno si reševal naloge.

sloveščina

Nered - prva črka

Klikni gumb Prve črke, nato pa poišči pare sličica-črka in pospravi nered.

slovenščina

Prva črka - hrana

Klikni prvo črko, s katero se začne beseda, ki prikazuje, kaj je na sliki.

sloveščina

Nered - prva črka (živali)

Klikni gumb Prve črke, nato pa poišči pare sličica-črka in pospravi nered.

slovenščina

Prva črka - živali

Klikni prvo črko, s katero se začne beseda, ki prikazuje, kaj je na sliki.

položaj črke

Kje slišiš ...

Ugotovi, na katerem mestu v besedi je dana črka in nato črko prenesi na ustrezno sivo polje. Na koncu lahko preveriš, kako uspešno si reševal naloge.

sloveščina

Odkrij sliko

Sličice prenesi na ustrezno črko, nato pa klikni gumb Preveri. Če je prikazana slika brez napak, si nalogo pravilno rešil, sicer popravi napake.

sloveščina

Spomin

Poišči pare slika - črka.

slovenščina

Poznam črke

Gradivo vsebuje 6 strani vaj.

manjkajoča črka

Katera črka manjka?

Besedi manjka ena črka. Ugotovi, katera črka je to in nato z njo dopolni zapis. Na koncu lahko preveriš, koliko besed si pravilno dopolnil v prvem poskusu.

slovenščina

Čarobna juha

Poišči besedo, ki vsebuje označeno črko. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

slovenščina

Začaran kotel

Poišči besedo, ki vsebuje označeno črko. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

iz zlogov besede

Iz zlogov sestavi besede

Iz zlogov sestavi besede, nato pa na koncu preveri svojo uspešnost pri sestavljanju besed.

slovenščina

Preštej zloge

Označi, koliko zlogov ima beseda in preveri, koliko točk lahko zbereš.

slovenščina

Zadnji zlog

Gradivo vsebuje 5 strani vaj.