TRDILNE IN NIKALNE POVEDI

Trdilne povedi postavi v nikalne.

 

 

Priprava gradiva: Tina Pergar in Damjana Vidmar