Slovenščina 1.-5.

Sopomenke, nadpomenke, protipomenke

slovenščina

Sopomenke

1. vaja - poveži,   2. vaja vsiljivec,  
3. vaja - pripiši,   4. vaja - mešano

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Sopomenke

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Protipomenke

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Nadpomenke

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.


slovenščina

Besede, besede (za 5. razred)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.