Slovenščina 1.-5.

Sopomenke, nadpomenke, protipomenke

slovenščina

Sopomenke

1. vaja - poveži,   2. vaja - vsiljivec,  
3. vaja - pripiši,   4. vaja - mešano

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Sopomenke - vislice

1. vaja (samostalniki),
2. vaja (pridevniki),
3. vaja (glagoli)

Z igro vislice išči sopomenke danim besedam.

slovenščina

Križanka - sopomenke

Klikni gumb Start in reši križanko.

slovenščina

Sopomenke

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Protipomenke

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Protipomenke - vislice

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja (glagoli)

Z igro vislice išči sopomenke danim besedam.

slovenščina

Nadpomenke

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Besede, besede (za 5. razred)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.