Slovenščina 1.-5.

Težke besede - lažje naloge

letni časi - dokončaj besede

Dokončaj besede

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja,
5. vaja

Dokončaj besede. Če se beseda obarva zeleno, je tvoj zapis pravilen. Če se pojavi X, pomeni, da je bila izbrana črka napačna. Izberi drugo črko in če se ta izpiše, je rešitev pravilna.

slovenščina

Težke besede

1. vaja - (izberi),   2. vaja (zapiši)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Zapiši besede

Reši naloge in ugotovi, koliko točk lahko osvojiš.

slovenščina

Nahrani pošast (d ali t)

Preveri, koliko besed zmore pojesti tvoja pošast?

slovenščina

Nahrani pošast (b ali p)

Preveri, koliko besed zmore pojesti tvoja pošast?

slovenščina

Vsiljiva črka J

Reši naloge in ugotovi, koliko točk lahko osvojiš.

slovenščina

Požiralec črk

Klikni vprašaj, da dobiš navodila, nato pa se loti požiranja črk in zbiranja točk.

slovenščina

Požrešna pošast

Poišči pravilne črke, da sestaviš besedo in pazi, da se pošast preveč ne zredi ...