Slovenščina 1.-5.

Velika začetnica

slovenščina

Kdaj pišemo z veliko začetnico?

Gradivo vsebuje 5 vaj.

slovenščina

Dirka za veliko začetnico (zemljepisna lastna imena)

Igrico lahko igraš sam ali s prijatelji.

slovenščina

Država, prebivalci, jezik

Gradivo vsebuje dva nalogi, napiši in umesti.

slovenščina

Velika ali mala začetnica?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Lastna in občna imena

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Lastno in občno ime?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Popravi napačno zapisane začetnice

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja,
5. vaja,   6. vaja,   7. vaja,   8. vaja