Slovenščina 1.-5.

Velika začetnica

slovenščina

Kje manjka velika začetnica?
(lažje naloge)

Označi besedo, ki bi morala biti zapisana z veliko začetnico in preveri, kako bo izgledalo strašilo, ko končaš z reševanjem.

slovenščina

Kdaj pišemo z veliko začetnico?

Gradivo vsebuje 5 vaj.

slovenščina

Kje manjka velika začetnica?

1. vaja,   2. vaja

Klikni besede, ki morajo biti napisane z veliko začetnico.

slovenščina

Država, prebivalci, jezik

Gradivo vsebuje dva nalogi, napiši in umesti.

slovenščina

Velika ali mala začetnica?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Lastna in občna imena

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Lastno in občno ime?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Popravi napačno zapisane začetnice

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja,   4. vaja,
5. vaja,   6. vaja,   7. vaja,   8. vaja

slovenščina

Dirka za veliko začetnico (zemljepisna lastna imena)

Igrico lahko igraš sam ali s prijatelji.