Slovenščina 1.-5.

Razumem, kar berem

slovenščina

Dopolni poved

Poved dopolni z najbolj ustrezno besedo in odkrij sliko.

slovenščina

Sestavi poved

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Slika in poved

Gradivo vsebuje 3 strani vaj.

slovenščina

Uredi povedi

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Sestavljanka

Poslušaj navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Za ogled gradiva uporabi Internet Explorer ali Edge in dovoli, da se Adobe Flash izvaja.


slovenščina

Medved in miška

Gradivo vsebuje 11 zgodb, ki so namenjene bralcem začetnikom.

slovenščina

Pobarvanka

Poslušaj navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Za ogled gradiva uporabi Internet Explorer ali Edge in dovoli, da se Adobe Flash izvaja.