Slovenščina 1.-5.

Razumem, kar berem

slovenščina

Dopolni poved

Poved dopolni z najbolj ustrezno besedo in odkrij sliko.

slovenščina

Sestavi poved

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Uredi povedi

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Kaj kdo počne

Preberi navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

slovenščina

Hiša

Preberi navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

slovenščina

Lov na zaklad

Preberi navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

slovenščina

Popotniki

Preberi navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

slovenščina

Kaj je res

Preberi navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

slovenščina

Piknik košare

Preberi navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

slovenščina

Sestavljanka

Preberi navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

slovenščina

Pobarvanka

Preberi navodilo, nato pa reši nalogo. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.