Slovenščina 1.-5.

Razumem, kar berem

slovenščina

Razumem, kar berem

1. vaja,   2. vaja,   3. vaja

Navodila

slovenščina

Poišči napako

1. naloga,   2. naloga,   3. naloga,
4. naloga,   5. naloga,   6. naloga

Iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved.

slovenščina

Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti, razumevanja in koncentracije

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Predlogi

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

slovenščina

Spomin - predlogi

Poišči pare slika - beseda.