Slovenščina 1.-5.

Samostalnik, pridevnik, glagol

samostalnik

Označi samostalnik

Označi samostalnike in preveri, ali bo tvoj robot ostal nepoškodovan.

slovenščina

Spol samostalnika

1. vaja,   2. vaja

slovenščina

Samostalnik - zbirka nalog

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.


slovenščina

Sedanjik, preteklik, prihodnjik

Izberi čas, nato pa poišči glagole.