Slovenščina 1.-5.

Samostalnik

samostalnik

Označi samostalnik

Označi samostalnike in preveri, ali bo tvoj robot ostal nepoškodovan.

slovenščina

Spol samostalnika

1. vaja,   2. vaja

samostalnik

Označi samostalnik

Označi samostalnike in preveri, ali bo tvoj robot ostal nepoškodovan.

slovenščina

Samostalnik

1. vaja,   2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.