Slovenščina 1.-5.

Števnik

slovenščina

Ali znaš pravilno zapisati števila?

Zapolni vsa polja, nato klikni gumb Preveri. Rešitve, ki ostanejo v okvirčku, so napačne. Popravi jih in ponovno preveri pravilnost.

slovenščina

Zapis števil z besedo

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.